Fotoobrazy

Fotoobrazy to drukowane na p?ótnie i naci?gni?te na drewnian? ram? obrazy z dowolnej fotografii. K?sa Masallar Çocuk Masallar?

Zdj?cie mo?e by? wykonane aparatem cyfrowym, lub mo?e pochodzi? z ogromnych zasobów portali internetowych: FOTOLIA lub ISTOCKPHOTO. Druk wykonany jest w technologii lateksowej bezpo?rednio na pod?o?u canvas. Wydruk jest naci?gni?ty na ram? i dostarczany gotowy do zawieszenia na ?cianie. Mo?na go dodatkowo oprawi? w ozdobn? ramk?. Doskona?y prezent na wszelkiego rodzaju uroczysto?ci oraz ciekawy element wystroju wn?trz: mieszka?, gabinetów i biur. Technologia druku lateksowego umo?liwiaj?ca drukowanie na ró?nych pod?o?ach przy zastosowaniu lateksu. Druk ten posiada cechy druku pigmentowego, daj?c wysok? odporno?? na warunki zewn?trzne i promienie UV. Wydruki lateksowe s? zmywalne, a kolory s? bardziej wyraziste ni? w technologii pigmentowej.

Canvas - Materia? o powierzchni do z?udzenia przypominaj?cej obraz olejny. Do wyboru dwie faktury: pierwsza - przypominaj?ca tkane, grube p?ótno o matowej powierzchni, druga - nieregularna w satynowym po?ysku. Wydruk na canvas ma wysoki stopie? zmywalno?ci tzn. mo?na go zmywa? mi?kk?, wilgotn? g?bk? z u?yciem ?agodnego detergentu (np. p?yn do mycia naczy?). Stopie? zmywalno?ci mo?na zwi?kszy? dodatkow? warstw? laminatu. Wydruk napinany jest na ram? o grubo?ci 2 cm. Wymiary blejtramów s? standardowe i zwi?kszaj? si? co 10cm zaczynaj?c od 20x30cm, a ko?cz?c na 140x160cm.

Aby zamówi? fotoobraz napisz zwyk?ego mail'a na adres sklep@studiotapet.pl , za??cz fotografi? do druku lub podaj numer zdj?cia z zasobów  FOTOLIA lub ISTOCKPHOTO oraz okre?l wymiary. W odpowiedzi otrzymasz informacj? z wycen? i sposób zamówienia. (realizacja oko?o 1 tygodnia).

przyk?ady aran?acji fotoobrazów:

fotoobraz_AR217

fotoobraz_AR216

fotoobraz_AR215

fotoobraz_AR214

fotoobraz_AR211

fotoobraz_AR212

fotoobraz_AR213Studio Tapet GAMAR to: tapety, tapety ?cienne, tapety na ?cian?, tapety Bydgoszcz, tapety zmywalne, tapety na flizelinie, tapety flizelinowe, tapety winylowe, tapety papierowe, tapety tekstylne, tapety strukturalne, tapety welurowe, tapety flokowane, tapety z w?ókna szklanego, tapety do malowania, raufazy, tapety do kuchni, tapety do ?azienki, tapety dzieci?ce, tapety dla dzieci, tapety obiektowe, fototapety, fototapety dla dzieci, fototapety dzieci?ce, fototapety Bydgoszcz, fototapety Toru?, fototapety W?oc?awek, fototapety Kujawsko-Pomorskie, fototapety indywidualne, wydruki cyfrowe, wydruki indywidualne, fotoobrazy, fotoobrazy na p?ótnie, sklep z tapetami, kleje do tapet, bordery, paski wyko?czeniowe, tapetuj, tapetowanie, sztukateria, sztukateria Bydgoszcz, listwy, gzymsy, rozety, kolumny, pilastry, nisze, okleiny, okleiny samoprzylepne, folie statyczne, folie na szk?o5 Ya? Masallar? 6 Ya? Masallar? 7 Ya? Masallar?